Мисия

Основни цели на Института са...

Извършване и възлагане извършването на научна и научно-изследователска дейност в областта на медицинската онкология и рака на гърдата в частност.

Създаване на условия за прилагане на достиженията на съвременната медицинска онкология и рак на гърдата в България.

Повишаване на теоретичната подготовка по медицинска онкология и рак на гърдата в частност на лекари-специалисти по медицинска онкология, лекари-специализанти по медицинска онкология, на общопрактикуващите лекари, на студенти по медицина, на специалисти по здравни грижи, на представители на фармацевтични компании и фирми за развойна дейност, работещи в областта на онкологията и рак на гърдата.

Спомагане за подобряване на превенцията и ранната диагностика на рака на гърдата.

Повишаване на информираността на българските граждани за причините за развитие на онкологичните заболявания и рака на гърдата в частност, както и за значението на здравословен начин на живот с цел редукция на риска.

Издателска дейност в областта на медицинската онкология и в частност рака на гърдата.

Мисия

Основни цели на Института са...

Извършване и възлагане извършването на научна и научно-изследователска дейност в областта на медицинската онкология и рака на гърдата в частност.

Създаване на условия за прилагане на достиженията на съвременната медицинска онкология и рак на гърдата в България.

Повишаване на теоретичната подготовка по медицинска онкология и рак на гърдата в частност на лекари-специалисти по медицинска онкология, лекари-специализанти по медицинска онкология, на общопрактикуващите лекари, на студенти по медицина, на специалисти по здравни грижи, на представители на фармацевтични компании и фирми за развойна дейност, работещи в областта на онкологията и рак на гърдата.

Спомагане за подобряване на превенцията и ранната диагностика на рака на гърдата.

Повишаване на информираността на българските граждани за причините за развитие на онкологичните заболявания и рака на гърдата в частност, както и за значението на здравословен начин на живот с цел редукция на риска.

Издателска дейност в областта на медицинската онкология и в частност рака на гърдата.